Bankowa
kolekcja sztuki

1998

Jednym z ważniejszych działań Banku wspierających rozwój kultury jest budowa kolekcji sztuki współczesnej. Kupiony w 1998 r. zbiór prac obejmuje przeszło 70 dzieł polskich artystów. To dokonania kilku pokoleń uznanych twórców reprezentujących różne nurty. To pierwsza kolekcja sztuki, która jest własnością polskiego banku.

Obraz olejny na płótnie autorstwa Ryszarda Grzyba pochodzi z początku lat 90. Przedstawia rybę obwiedzioną czerwonym konturem, wpisaną w dużą poziomą kompozycję. Ukazana jest na błękitnym tle, które wydaje się po części niebem, po części wodą. Łuski ogromnej ryby zbudowane są przez różnobarwne plamy.

„Narodziny przedmiotów II” Jana Tarasina powstały w 1997 r. Obraz wykonany techniką olejną to kompozycja, na którą składają się tytułowe „przedmioty” poukładane w horyzontalne pasy. Elementy te często porównywano do liter tajemniczego alfabetu lub nut.

Stefan Gierowski zaczął malować obrazy abstrakcyjne w 1957 r., nadając im tytuły „Obraz” oraz kolejną numerację. Prezentowane dzieło o numerze 612 artysta stworzył w 1990 r. Utrzymane jest w odcieniach fioletu, które ewoluują od różowawej białości u góry obrazu do ciemnego fioletu z przebłyskami innych barw w pozostałej części tej kompozycji. W dolnej części farba położona jest grubo, impastowo, wykorzystując element tektoniki – górna część obrazu jest „lekka”, a dolna „ciężka”.

Obraz Stefana Gierowskiego

„Drzewo wiadomości dobrego i złego” autorstwa Magdaleny Abakanowicz to wykonana na zamówienie stalowa rzeźba o wysokości 5 m. Praca z 1998 r. należy do projektów monumentalnych, które artystka zrealizowała w przestrzeni publicznej.

Obraz Drzewo wiadomości dobrego i złego autorstwa Magdaleny
    Abakanowicz

Obraz Tomasza Ciecierskiego jest tryptykiem, którego część środkową stanowi wąski, wysoki, pionowy blejtram pokryty kolażem z widokowych pocztówek pomalowanych przez malarza czerwoną farbą. Dwa boczne skrzydła są nierównej szerokości. Kompozycja na białym tle została podzielona pionowo środkową częścią tryptyku o mocnych, czerwonych akcentach w miejscu zbliżonym do wyznaczonego przez zasadę „złotego cięcia”.

Obraz Tomasza Ciecierskiego
Obraz Tomasza Ciecierskiego
Obraz Tomasza Ciecierskiego
Obraz Tomasza Ciecierskiego

PKO Bank Polski zapoczątkował w Polsce trend tworzenia przez instytucje finansowe kolekcji sztuki. W zbiorach Banku znajdują się prace ponad 30 wybitnych polskich artystów, m.in. Magdaleny Abakanowicz, Stefana Gierowskiego, Jarosława Modzelewskiego, Jana Tarasina, Tomasza Ciecierskiego i Ryszarda Grzyba.

Następne
wydarzenia